MATCHBOX

ANDRZEJ

BARGIEL

Od prawie 70 lat marka Matchbox inspiruje kolejne pokolenia do wielkich przygód. Uwalnia wrodzone dziecięce pragnienia swobodnego odkrywania

świata i… swojej niezależności. Dzięki zabawkom Matchbox dzieci są gotowe wyruszyć ku własnej wyjątkowej przygodzie, a dorośli - kolekcjonować

marzenia i wspomnienia.


Celem kampanii ambasadorskiej marki Matchbox było pokazanie hasła marki „przeżyj prawdziwe przygody” oczami ambasadora - Andrzeja Bargiela,

który - jako rekordzista i czołowy zawodnik skialpinizmu na świecie

- na co dzień je uosabia.

PRZEŻYJ PRAWDZIWE PRZYGODY

MATCHBOX ANDRZEJ BARGIEL

For nearly 70 years, the Matchbox brand has been inspiring generations to embark on the greatest adventures. It unleashes children's innate desire for exploring the world and developing their independence. With Matchbox toys, children are ready to set off on their unique adventures, and adults can collect dreams and memories.

The goal of the Matchbox brand ambassador campaign was to showcase the brand's motto, "drive your adventure," through the eyes of Andrzej Bargiel, who, as a record holder and
a world-leading skialpinism athlete, embodies this motto in his everyday life.

MATCHBOX ANDRZEJ BARGIEL

For nearly 70 years, the Matchbox brand has been inspiring generations to embark on the greatest adventures. It unleashes children's innate desire for exploring the world and developing their independence. With Matchbox toys, children are ready to set off on their unique adventures, and adults can collect dreams and memories.

The goal of the Matchbox brand ambassador campaign was to showcase the brand's motto, "drive your adventure," through the eyes of Andrzej Bargiel, who, as a record holder and
a world-leading skialpinism athlete, embodies this motto in his everyday life.